martes, 20 de septiembre de 2022

VENTE CON SOA!!

En o SOA estrenamos nuevas banderas! As d´o tuyo sindicato!! 

Inclusivo, Feminista e 100% antifaixista. Lo verdadero sindicalismo aragonés!

Obreros con conciencia de clase, sinse liberatos ni subvencions!

#EntaltoLoSOA

#VenteConSOA


No hay comentarios: